Classes

KadastraleGrens

Een Kadastrale Grens is de weergave van een grens op de kadastrale kaart die door de dienst van het Kadaster tussen percelen vastgesteld wordt, op basis van inlichtingen van belanghebbenden en met gebruikmaking van de aan de kadastrale kaart ten grondslag liggende bescheiden die in elk geval de landmeetkundige gegevens bevatten van hetgeen op die kaart wordt weergegeven.

URI:http://brk.basisregistraties.overheid.nl/def/brk#KadastraleGrens
Properties include:grenslijn, typeGrens

Perceel

Een perceel is een begrensd deel van het Nederlands grondgebied dat kadastraal geïdentificeerd is en met kadastrale grenzen begrensd is.

URI:http://brk.basisregistraties.overheid.nl/def/brk#Perceel
Properties include:begrenzingPerceel, kadastraleGemeente, kadastraleGrootte, perceelnummer, perceelnummerRotatie, plaatscoordinaten, sectie, soortGrootte

Geometry

URI:http://www.opengis.net/ont/geosparql#Geometry
Properties include:

Properties

begrenzingPerceel

Het geheel van lijnketens waarmee de vlakomtrek van een perceel wordt gevormd. Een Perceel is een (2D) vlakvormig ruimtelijk object dat "opdelend" van structuur is. Dit betekent dat Nederland altijd naadloos en volledig is bedekt met perceelsvlakken, die elkaar niet mogen overlappen. De begrenzing van een perceel bestaat uit één of meer Kaartbegrenzingen (gesloten polylijnen). De buitenomtrek wordt altijd door één Kaartbegrenzing gevormd. Indien er enclaves zijn (gebied dat niet tot het perceelsvlak behoort) zijn ook de binnenomtrekken als kaartbegrenzing opgenomen. Elk Perceel wordt begrensd door andere percelen, uitgezonderd diegenen die aan buitenland (Belgie, Duitsland en Noordzee) grenzen. Een Kaartbegrenzing is opgebouwd uit één of meer Kaartlijnen (lijnketens). Elke niet onderbroken begrenzing tussen precies 2 percelen noemen we een Kaartlijn. De topologische relatie tussen 2 vlakbegrenzingen van aangrenzende percelen wordt afgedwongen doordat hun gemeenschappelijke begrenzing door dezelfde Kaartlijn wordt gevormd. Een Kaartlijn ofwel lijnketen is opgebouwd uit opeenvolgend aansluitende kaartlijndelen, bestaande uit rechte en cirkelboogvormige lijnstukken. Hoewel momenteel in de kadastrale percelenstructuur geen exclaves (buitenliggende vlakken) voorkomen, doet dit aan de definitie van Begrenzing perceel niets af.

URI:http://brk.basisregistraties.overheid.nl/def/brk#begrenzingPerceel
Property of:Perceel
Class of object:Geometry

grenslijn

Een grenslijn is of een lijn (GML LineString), of een boog (GML ArcString).

URI:http://brk.basisregistraties.overheid.nl/def/brk#grenslijn
Property of:KadastraleGrens
Class of object:Geometry

kadastraleGemeente

De kadastrale gemeente.

URI:http://brk.basisregistraties.overheid.nl/def/brk#kadastraleGemeente
Property of:Perceel
Class of object:Concept
Values from:KadastraleGemeente

kadastraleGrootte

Een door de Dienst op grond van de kadastrale grenzen van een perceel berekende indicatieve grootte van een perceel ten tijde van vorming van dat perceel. Uitgedrukt in centi-ares. De grootte van een perceel geeft de waarde van de oppervlakte aan en is dus per definitie positief. Door afrondingen is de grootte altijd groter dan of gelijk aan 0,5 ca.

URI:http://brk.basisregistraties.overheid.nl/def/brk#kadastraleGrootte
Property of:Perceel
Datatype:float

perceelnummer

Het perceelnummer dat een geheel perceel of een complex uniek identificeert binnen de sectie.

URI:http://brk.basisregistraties.overheid.nl/def/brk#perceelnummer
Property of:Perceel
Datatype:integer

perceelnummerRotatie

Rotatie van het perceelnummer ten behoeve van afbeelding op de kaart. Perceelnummers worden bijvoorbeeld gekanteld om in een smal perceel te passen.

URI:http://brk.basisregistraties.overheid.nl/def/brk#perceelnummerRotatie
Property of:Perceel
Class of object:perceelnummerRotatie
Datatype:float

plaatscoordinaten

De aanduiding van een kaartpunt voor de weergave van de identificatie van een perceel (centroïde). Door de keuze van het nulpunt geldt dat zowel de x-coordinaat als de y-coordinaat altijd positief zijn.

URI:http://brk.basisregistraties.overheid.nl/def/brk#plaatscoordinaten
Property of:Perceel
Class of object:Geometry

sectie

De sectie die de sectie binnen de kadastrale gemeente uniek identificeert.

URI:http://brk.basisregistraties.overheid.nl/def/brk#sectie
Property of:Perceel
Datatype:string

soortGrootte

Geeft aan van welke soort de grootte van een perceel is. De waarden zijn opgenomen in een waardelijst.

URI:http://brk.basisregistraties.overheid.nl/def/brk#soortGrootte
Property of:Perceel
Class of object:Concept
Values from:SoortGrootte

typeGrens

Geeft aan of het een definitieve, voorlopige of fictieve grens betreft. De waarden zijn opgenomen in een catalogus.

URI:http://brk.basisregistraties.overheid.nl/def/brk#typeGrens
Property of:KadastraleGrens
Class of object:Concept
Values from:TypeGrens