Toegankelijkheid

Bij de bouw van deze website is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid. Het streven is om alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

WCAG 2.1

De richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1 bevatten een groot aantal aanbevelingen om webcontent toegankelijker te maken. Het volgen van deze richtlijnen zal content voor meer mensen met functiebeperkingen toegankelijker maken, waaronder blindheid en slechtziendheid, doofheid en gehoorverlies, leerproblemen, cognitieve beperkingen, motorische beperkingen, spraakproblemen, overgevoeligheid voor licht en combinaties daarvan. Het volgen van deze richtlijnen maakt webcontent doorgaans ook beter bruikbaar voor gebruikers in het algemeen.

Toegankelijkheidsverklaring

Voor deze website heeft PDOK een WCAG 2.1-audit uitgevoerd om de webtoegankelijkheid te kunnen vaststellen. Daarvoor zijn inmiddels de betreffende toegankelijkheidsverklaringen gepubliceerd in het overheidsregister dat hiervoor wordt bijgehouden. Aan de geconstateerde gebreken wordt in de komende tijd gewerkt door de IT-afdelingen.

De geconstateerde gebreken in deze website zijn te vinden in de BRK basisregistratie toegankelijkheidsverklaring